Formatge de Burgos

Catalá:

 

S’ha de seguir els següents passos:

• Si la llet és crua, s’ha de pasteuritzar a 72ºC durant 15 segons;

• Un cop transcorregut el temps a aquesta temperatura, s’ha de refredar la llet a 32ºC;

• Si la llet procedeix de la botiga (llet fresca pasteuritzada), se li ha d’afegir Clorur Calcí, ja que d’una altra manera no quallaria mai una llet amb la pasteurització que utilitza la indústria. La proporció a usar és de 1,5 ml per cada 5 litres de llet. S’ha de remoure uns segons;

• Afegir el quall en la proporció d’1 ml per cada 2 litres de llet i es remou uns segons;

• Es deixa en repòs durant una hora, tancant la tapadora. Es produirà el quallat de la llet;

• Un cop que ha quallat la llet, es procedeix al tall de la quallada. Es faran uns pocs talls verticals i horitzontals sense arribar a trencar la quallada;

• Es calenta a foc lent la quallada durant 5 minuts fins que el sèrum es posicioni per sobre de la quallada. Apaguem el foc i deixem reposar uns altres 5 minuts;

• Amb un cassó, omplim els motlles de reixeta fins a dalt, ja que posteriorment disminuirà considerablement;

• Deixar reposar de 2-3 hores al motlle de reixeta, aproximadament, per que tregui el sèrum, a continuació el fiquem al frigorífic durant 24 hores per tal d’obtenir una textura correcta;

• Es pot salar el formatge, a través d’un salat superficial a l’1% sobre el pes del formatge o a través de la salmorra d’1 hora.

Aquest formatge no té possibilitat de cap tipus de maduració, ja que no té al seu interior cap bacteri làctic. Aquest producte es pot conservar durant 8 dies i es podrà consumir després de treure’l del motlle. Es pot congelar tranquil•lament, tot i que perdrà humitat interna, que recuperarem ficant-lo en un recipient amb aigua i un pessic de sal.

 

Castellano:

 

Se deben seguir los siguientes pasos:

• Si la leche es cruda, se debe pasteurizar la leche a 72ºC durante 15 segundos;

• Una vez transcurrido el tiempo a esa temperatura, se debe enfriar la leche a 32ºC;

• Si la leche procede de la tienda (leche fresca pasteurizada), se debe añadir Cloruro Calcino, ya que de otra forma no cuajaría nunca una leche con la pasteurización que utiliza la industria. La proporción a usar es de 1,5 ml por cada 5 litros de leche. Se debe remover unos segundos;

• Añadir el cuajo en la proporción de 1 ml por cada 2 litros de leche y se remueve unos segundos;

• Se deja en reposo durante una hora, cerrando la tapadera. Se va a producir el cuajado de la leche;

• Una vez que ha cuajado la leche, se procede al cortado de la cuajada. Se harán unos pocos cortes verticales y horizontales sin llegar a romper la cuajada;

• Se calinita a fuego lento la cuajada durante 5 minutos hasta que el suero se posiciones por encima de la cuajada. Apagar el fuego y dejar reposar otros 5 minutos;

• Con un cazo, llenar los modeles de rejilla hasta arriba, ya que posteriormente menguará considerablemente;

• Dejar reposar de2-3 horas en el molde de rejilla, aproximadamente, para su desuerado, para a continuación meterlo en el frigorífico durante 24 horas para obtener una textura correcta;

• Se puede salar el queso, a través de salado superficial al 1% sobre el peso del queso o a través de la salumera de 1 hora.

Este queso no tiene posibilidad de ningún tipo de maduración, al no tener en su “entrañas” ninguna bacteria láctica. Este producto puede conservarse durante 8 días y se podrá consumir después de sacarlo del molde. Se puede congelar tranquilamente, aunque perderá humedad interna, la cual podremos recuperarla metiendo en un recipiente con agua y un pellizco de sal.

Anuncios

Te especiat (de Nepal)

Agua

Té negro

Leche

Pimienta negra

Jengibre fresco

Canela en rama

Clavo de olor

Azúcar

 

Hervir agua; bajar el fuego y echar las especias y el té; al cabo de unos 10 minutos, retirar del fuego y agregar leche y azúcar al gusto. Se sirve caliente.

 

 

 

Aigua

Te negre

Llet

Pebre negre

Gingebre fresc

Canyella en rama

Clau d’olor

Sucre

 

Bullir aigua; baixar el foc i ficar-hi les espècies i el te; després d’uns 10 minuts, retirar del foc i afegir-hi llet i sucre al gust. Se serveix calent.